Back

-books

คู่มือสำหรับครูอาจารย์หรือติวเตอร์

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.สมัครสมาชิก
1.1 ทำการสมัครสมาชิกโดยคลิกที่ปุ่ม[สมัครสมาชิก] หรือล็อกอินด้วยไอดีของเฟสบุ้ค
1.2 พิมพ์ชื่อไอดี โดยใช้อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
1.3 กรอกชื่อและนามสกุลของท่าน(ควรใช้ชื่อและนามสกุลจริง)
1.4 ตั้งรหัสผ่าน
1.5 หลังจากนั้นให้เลือกประเภทผู้ใช้งานเป็น "ครูอาจารย์หรือติวเตอร์"
1.6 ตรวจสอบดูว่าเป็นชื่อนามสกุลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่
(เพราะหากว่าคุณล็อกอินครั้งแรกด้วยไอดีของเฟสบุ้ค ระบบจะนำชื่อมาจากเฟสบุ้คซึ่งอาจจะไม่ตรงกับขื่อและนามสกุลจริงของท่าน)
1.7 แล้วคลิกที่ปุ่ม [ยืนยัน]
1.8 เลือกจังหวัดและสถานศึกษาที่ท่านสังกัดตามความเป็นจริง หากไม่มีชื่อสถานศึกษาของท่านก็ให้เลือก [ยังไม่มีชื่อสถานศึกษาที่สังกัด(เพิ่มชื่อ)] แล้วจะมีหน้าต่างแบบฟอร์มให้ท่านเพิ่มชื่อสถานศึกษาของท่านเข้าไป
ถ้าท่านเป็นติวเตอร์หรือครูอาจารย์อิสระก็ให้เลือกหัวข้อ [ไม่สังกัดสถานศึกษา]
หากการสมัครสมาชิกถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้นท่านก็จะเข้าสู่หน้าต่างซึ่งมีเมนูการทำงานให้เลือก

2.สร้างสื่อความรู้ หรือแบบทดสอบ
 การสร้างไม่ยาก จะมีเมนูการทำงานให้เลือกตามลำดับ ซึ่งสามารถจะทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ง่าย
 สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยตนเองหรือจะนำมาจากคลังก็ได้
 กำหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการเช่น คะแนน เวลา และการเฉลยคำตอบ
 เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มเมนูทดลองใช้สื่อหรือแบบทดสอบดูก่อน
 เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้คลิกที่ปุ่มสถานะ เพื่อเปิดการใช้งาน แล้วสื่อของท่านก็จะปรากฏเวลาที่มีผู้ค้นหา

3.สร้างห้องเรียน
 ในส่วนนี้จะมีประโยชน์สำหรับการเก็บผลคะแนนการใช้สื่อและแบบทดสอบของลูกศิษย์ และการติดต่อสื่อสารกับลูกศิษย์
 ก่อนอื่นให้คลิกเลือกปีการศึกษาและภาคเรียนให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพราะส่วนนี้จะมีผลกับหลายส่วนในระบบ การสร้างห้องเรียนจะต้องสร้างใหม่ทุกภาคเรียน หากเป็นลูกศิษย์กลุ่มเดิมก็สามารถทำการคัดลอกรายชื่อทั้งหมดมาได้เลย
 หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู [ข้อมูลลูกศิษย์]แล้วเลือก [สร้างห้องเรียนหรือกลุ่ม]ควรตั้งชื่อห้องหรือกลุ่มให้ยาวเพื่อสื่อความหมายที่เข้าใจได้ง่าย
 การสร้างครั้งแรกจะได้ห้องเรียนเปล่าที่ยังไม่มีรายชื่อลูกศิษย์ ส่วนในการสร้างครั้งต่อๆไปสามารถจะคัดลอกรายชื่อนักเรียนจากห้องอื่น หรือจะเอามาจากภาคเรียนอื่นมาทั้งหมดก็ได้

4.รับสมัครลูกศิษย์เข้าห้องเรียน
 ครูอาจารย์ต้องแนะนำลูกศิษย์ให้ไปสมัครสมาชิกโปรแกรมยูบุคส์ โดยเลือกประเภทผู้ใช้โปรแกรมเป็นนักเรียน/นักศึกษา และต้องเลือกจังหวัดและชื่อโรงเรียนให้ถูกต้อง
 เมื่อลูกศิษย์ของท่านทำการสมัครเรียบร้อย ให้คลิกที่เมนู [สมัครเข้าห้องเรียน/กลุ่ม]
 คลิกเลือก [แสดงเฉพาะรายชื่อครูอาจารย์ในสถานศึกษาของฉัน] ต่อจากนั้นก็จะมีรายชื่อครูอาจารย์มาให้เลือก(จะมีรายชื่อเฉพาะครูอาจารย์ที่ได้เป็นสมาชิกในระบบยูบุคส์แล้วเท่านั้น)
 ถ้าเป็นครูอาจารย์ที่ไม่สังกัดสถานศึกษาก็ให้คลิกที่ [แสดงรายชื่อครูอาจารย์อิสระ]
 เมื่อพบรายชื่อครูอาจารย์ที่ต้องการก็ให้คลิกที่ปุ่ม[>]ซึ่งอยู่ด้านขวาเพื่อทำการสมัคร
 เลือกห้องเรียนหรือกลุ่มให้ถูกต้องแล้วพิมพ์เลขอันดับที่ (หากไม่ทราบก็ให้สอบสอบถามครูอาจารย์ของตน)

5.การใช้ยูบุ้คส์ในกิจกรรมการเรียนการสอน
 ครูอาจารย์สามารถให้ลูกศิษย์เรียนรู้จากสื่อหรือทำแบบทดสอบโดยใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ท เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ้ค ตามความสะดวก ซึ่งทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. สั่งงานให้ลูกศิษย์ในห้องเรียนทุกคนใช้[สื่อความรู้]ที่ตนเองได้สร้างไว้แล้วดังนี้
1.1 ไปที่เมนู[สื่อความรู้]
1.2 คลิกที่[ส่งสื่อความรู้ให้ลูกศิษย์ทั้งห้อง] 
1.3 คลิกเลือกห้องหรือกลุ่มที่ต้องการ
1.4 คลิกเลือกระดับความรู้ (หากจำไม่ได้หรือมีอยู่ไม่มากก็ควรเลือก[ทุกระดับ])
1.5 คลิกเลือกชื่อสื่อความรู้
1.6 พิมพ์ข้อความหรือคำสั่ง(ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม[ส่ง]
2. สั่งงานให้ลูกศิษย์ในห้องเรียนทุกคนใช้[แบบทดสอบ]ที่ตนเองได้สร้างไว้แล้วดังนี้
2.1 ไปที่เมนู[แบบทดสอบ]
2.2 คลิกที่[ส่งแบบทดสอบให้ลูกศิษย์ทั้งห้อง] 
2.3 คลิกเลือกห้องหรือกลุ่มที่ต้องการ
2.4 คลิกเลือกระดับความรู้ (หากจำไม่ได้หรือมีอยู่ไม่มากก็ควรเลือก[ทุกระดับ])
2.5 คลิกเลือกชื่อแบบทดสอบ
2.6 พิมพ์ข้อความหรือคำสั่ง(ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม[ส่ง]
 การสั่งงานในลักษณะนี้จะดีกว่าการสั่งงานด้วยคำพูดอย่างเดียว เพราะลูกศิษย์ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหา เพียงแค่ไปที่เมนูข่าวสาร[รูปซองจดหมาย] ก็จะพบคำสั่ง และสามารถคลิกที่[ลิ้งค์] เพื่อใช้สื่อหรือแบบทดสอบได้เลย ลูกศิษย์ทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในห้องหรือกลุ่มจะได้รับข่าวสารนี้ ไม่ว่าจะมาเข้าเรียนหรือไม่ก็ตาม ครูอาจารย์อาจใช้วิธีการนี้ในการให้การบ้านหรือติดธุระไม่สามารถเข้าสอน หรือใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองก็ได้
3. สั่งงานให้ลูกศิษย์บางคนใช้[สื่อความรู้]ที่ตนเองได้สร้างไว้แล้วดังนี้
3.1 ไปที่เมนู[สื่อความรู้]
3.2 คลิกที่[ส่งสื่อความรู้ให้ลูกศิษย์คนเดียว] 
3.3 คลิกเลือกระดับความรู้ (หากจำไม่ได้หรือมีอยู่ไม่มากก็ควรเลือก[ทุกระดับ])
3.4 คลิกเลือกชื่อสื่อความรู้
3.5 คลิกเลือกห้องหรือกลุ่มที่มีรายชื่อลูกศิษย์คนนั้น
3.6 คลิกเลือกชื่อลูกศิษย์ที่ต้องการ
3.7 พิมพ์ข้อความหรือคำสั่ง(ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม[ส่ง]
4. สั่งงานให้ลูกศิษย์บางคนใช้[แบบทดสอบ]ที่ตนเองได้สร้างไว้แล้วดังนี้
4.1 ไปที่เมนู[แบบทดสอบ]
4.2 คลิกที่[ส่งแบบทดสอบให้ลูกศิษย์คนเดียว] 
4.3 คลิกเลือกระดับความรู้ (หากจำไม่ได้หรือมีอยู่ไม่มากก็ควรเลือก[ทุกระดับ])
4.4 คลิกเลือกชื่อสื่อความรู้
4.5 คลิกเลือกห้องหรือกลุ่มที่มีรายชื่อลูกศิษย์คนนั้น
4.6 คลิกเลือกชื่อลูกศิษย์ที่ต้องการ
4.7 พิมพ์ข้อความหรือคำสั่ง(ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม[ส่ง]
 วิธีการนี้เหมาะสำหรับกิจกรรมซ่อมเสริม เช่นนำไปใช้กับลูกศิษย์บางคนที่เรียนอ่อนหรือไม่ผ่านเกณฑ์ หรือทำกิจกรรมไม่ครบ สามารถให้ลูกศิษย์ไปทำที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ซึ่งก็จะเกิดความสะดวกทั้งต่อครูอาจารย์และลูกศิษย์ (เมื่อต้องการให้ลูกศิษย์ใช้แบบทดสอบชุดเดิมก็อย่าลืม ทำการรีเซ็ทการใช้แบบทดสอบของลูกสิษย์คนนั้นเสียก่อน หากเดิมกำหนดไว้ว่าให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว หรืออีกวิธีก็คือแก้ไขจำนวนครั้งในการใช้แบบทดสอบให้มากขึ้น )

6.คุณลักษณะของสื่อความรู้และแบบทดสอบ
 คุณลักษณะหรือเงื่อนไขบางอย่างที่เลือกตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เฉพาะสื่อความรู้จะกำหนดให้มีแบบฝึกหัดหรือไม่มีก็ได้
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบมีให้เลือก 5 ประเภท ดังนี้
1. [คำตอบแบบ 2 ตัวเลือก] เหมาะสำหรับคำตอบในลักษณะ[ถูก][ผิด]
2. [คำตอบแบบ 4 ตัวเลือก] ซึ่งใช้กับแบบทดสอบปรนัยทั่วๆไป
3. [คำตอบแบบ 5 ตัวเลือก] ซึ่งใช้กับแบบทดสอบปรนัยทั่วๆไป
4. [คำตอบแบบเติมคำ] เหมาะสำหรับแบบทดสอบที่ต้องการให้พิมพ์ตำตอบสั้นๆที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
5. [แบบอัตนัย] เหมาะสำหรับแบบทดสอบที่ต้องการให้พิมพ์ตำตอบยาวๆในลักษณะอธิบาย ให้เหตุผล หรือแสดงความคิดเห็น
 แบบที่ 1 - 4 ระบบโปรแกรมสามารถจะตรวจให้ตะแนนได้โดยอัตโนมัติ ยกเว้นแบบที่ 5 ที่ครูอาจารย์จะต้องทำการตรวจให้ตะแนนด้วยตนเอง
คำชีแจง คำอธิบาย เนื้อหา หรือเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ต้องการให้อ่านออกเสียง ให้ใส่ไว้ในหัวข้อ [รายละเอียด/เนื้อหา]
สามารภใส่ภาพประกอบ หรือนำคลิบวีดีโอจากยูทูปมาประกอบก็ได้(หากเป็นคลิปวีดีโอที่ทำขึ้นเองก็ให้อัพโหลดไปลงในยูททูปเสียก่อน)
สามารภใส่ระบบเสียงอ่านเนื้อเรื่อง คำถาม และคำตอบ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆได้ เหมาะสำหรับการสร้างสื่อหรือแบบทดสอบที่ต้องการฝึกฝนด้านการฟัง
สามารภใส่สัญลักษณ์และรูปสมการทางคณิตศาสตร์ในคำถามและคำตอบได้
กำหนดขนาดหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้ใช้ ซึ่งมีให้เลือก 2 ขนาดดังนี้
[เล็ก] เหมาะสำหรับสมาร์ทโฟน
[ใหญ่] เหมาะสำหรับแทบเล็ตและจอคอมพิวเตอร์
(หากต้องการให้ใช้ได้กับทุกระบบควรเลือกขนาด[เล็ก])
กำหนดเงื่อนไขตามความต้องการดังนี้:
1. การเฉลยคำตอบหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ ให้คลิกเลือก[เฉลยคำตอบ]หรือ[ไม่เฉลยคำตอบ]
2. ระบุจำนวนข้อคำถามหรือโจทย์ ที่จะนำมาใช้ทดสอบ ตัวเลขที่ใส่ต้องไม่เกินจำนวนคำถามที่มีอยู่จริง เช่นมีอยู่ 25 ข้อ สามารถกำหนดให้นำมาเพียง 10 ข้อได้ ซึ่งเมื่อลูกศิษย์ของท่านทำแบบทดสอบ ระบบโปรแกรมจะทำการสุ่มเลือกคำถามมาตามจำนวนที่ท่านกำหนดเท่านั้นเช่นนำมา 10 ข้อ ใน 25 คำถามที่ทีมีอยู่ จึงทำให้ผู้ทำแบบทดสอบแต่ละคนไม่มีโอกาสที่จะได้เจอแบบทดสอบที่ตรงกันหรือเหมือนเดิมไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งก็ตาม ระบบนี้จึงสามารถป้องกันการลอกคำตอบกันได้ในระดับหนึ่ง เพราะการสุ่มคำถามและเรียงลำดับข้อจะเปลี่ยนไปทุกครั้ง
3. กำหนดคะแนนที่ได้จากคำถามแต่ละข้อเมื่อตอบถูก(ควรพิจารณาให้สัมพันธ์กับจำนวนคำถามด้วย)
4. กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำที่จะทำให้ผ่านการทดสอบ
(การประมวลผลคะแนนจะนับคะแนนรวมจากจำนวนข้อที่ตอบถูก ส่วนข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบจะไม่ได้คะแนน)
5. สามารถกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบได้ โดยใส่ตัวเลขเป็นนาทีเท่านั้น เช่นถ้าเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ให้ใส่ตัวเลข 120 เป็นต้น (หากไม่จำกัดเวลาก็ให้ใส่เลข 0)  เมื่อถึงเวลาที่กำหนดระบบโปรแกรมก็จะทำการส่งคำตอบและประมวลผลโดยอัตโนมัติไม่ว่าผูทำแบบทดสอบจะตอบครบทุกข้อหรือไม่ แต่หากทำเสร็จก่อนเวลาก็สามารถคลิกที่ปุ่ม[ส่งคำตอบ]ได้
6. สามารถกำหนดจำนวนครั้งในการใช้ทดสอบซ้ำได้ โดยใส่ตัวเลข 1 - 99 ในช่อง [จำนวนครั้งที่สามารถทำซ้ำได้] หากต้องการให้ใช้ได้ครั้งเดียวก็ให้ใส่เลข 0
7. การป้องกันการแปลภาษาจากกูเกิ้ลโดยอัตโนมัติ(หากเป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาษาควรป้องกัน) ให้คลิกเลือก[ป้องกัน]หรือ[ไม่ป้องกัน]
8. กำหนดว่าใครสามารถใช้สื่อความรู้หรือแบบทดสอบของท่านได้ดังนี้
[ไม่จำกัด] ทุกคนที่เป็นสมาชิกในระบบยูยุ้คส์สามารถใช้ได้
[ลูกศิษย์ทุกคน]
[ลูกศิษย์ในห้องหรือกลุ่ม] เฉพาะลูกศิษย์มีรายชื่อในห้องหรือกลุ่มเท่านั้น
9. เมื่อสร้างสื่อความรู้หรือแบบทดสอบขึ้นมาใหม่จะยังไม่สามารถใช้ได้ หรือยังไม่ปรากฎในรายการให้ผู้ใช้เลือก จนกว่าท่านจะไปเปลี่ยนสถานะการใช้งานโดยคลิกที่ปุ่มสวิทช์เพื่อ[เปิด/ปิด] ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ เช่นอาจจะเปิดการใช้งานเฉพาะในเวลาที่ต้องการเท่านั้น เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วก็ปิดเอาไว้ก็ได้
(ข้อสำคัญ: หลังจากที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆแล้วต้องกดปุ่ม [บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด] จึงจะเกิดผล)
10. สื่อความรู้หรือแบบทดสอบทุกชุด สามารถคัดลอกไปสร้างใหม่เพื่อดัดแปลงแก้ไขการใช้งานได้ไม่จำกัด และสามารถนำสื่อความรู้ที่มีอยู่ไปสร้างเป็นแบบทดสอบ หรือจะนำแบบทดสอบที่มีอยู่ไปสร้างเป็นสื่อความรู้ก็สามารถทำได้
หมายเหตุ: สื่อความรู้หรือแบบทดสอบที่ท่านสร้างขึ้นมาจะถูกนำไปแชร์ที่คลังโดยอัตโนมัติ เนื่องจากนโยบายของโปรแกรมนี้ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านการศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคด้านการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน และต้องการให้ครูอาจารย์หรือติวเตอร์ได้แชร์ผลงานของตนเองให้ครูอาจารย์ท่านอื่นที่ไม่มีเวลาสร้างสื่อด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้กับลูกศิษย์ของตนได้ ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนกับผู้สอนที่เก่งๆได้ใช้ประโยช์อย่างเท่าเทียมกัน และยังอาจช่วยให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีทุนสำหรับการกวดวิชาหรือเรียนพิเศษได้มีโอกาสหาความรู้และฝึกฝนในวิชาต่างๆจากครูอาจารย์หรือติวเตอร์ที่เก่งๆและมีจิตเป็นกุศลที่จะเผยแพร่สื่อของท่านเป็นวิทยาทาน จะมีการแสดงสถิติของผู้ใช้สื่อและสถิติการนำไปใช้เป็นต้นแบบของครูอาจารย์อื่นๆด้วย ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นการได้รับความนิยมในผลงานของท่านและอาจนำมาซึ่งชื่อเสียงของท่าน
ข้อยกเว้น: หากครูอาจารย์หรือติวเตอร์ท่านใดที่ต้องการใช้โปรแกรมนี้ในธุรกิจส่วนตัวและไม่ต้องการแชร์สื่อของท่านเข้าคลังก็สามารถทำได้ โดยการสมัครเป็นสมาชิกแบบ วีไอพี(VIP) แล้วท่านจะสามารถกำหนดว่าจะแชร์สื่อของท่านหรือไม่ก็ได้ ซึ่งต้องบริจาคเงินค่าบำรุงระบบเป็นรายปี ท่านสามารถจะคลิกสมัครเป็นสมาชิกแบบ[วีไอพี]ได้ในโปรแกรม  

7.การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ[แบบอัตนัย]
7.1 ไปที่เมนู [สื่อความรู้] หรือ [แบบทดสอบ]
7.2 คลิกที่ [การตรวจให้คะแนนคำตอบแบบอัตนัย]
7.3 คลิกเลือกชื่อห้องหรือกลุ่ม
7.4 คลิกเลือกชื่อ[สื่อความรู้] หรือ [แบบทดสอบ]ที่ต้องการ
7.5 เมื่อเข้าสู่หน้าต่างรายชื่อลูกศิษย์ทีทำแบบทดสอบ หากต้องการตรวจให้คะแนนใครก็ให้คลิกที่ปุ่ม ซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแต่ละรายชื่อ
7.6 ทำการตรวจและกรอกคะแนน และพิมพ์ข้อความ(หากต้องการชีแจงหรือให้คำแนะนำ)ทีละข้อ เมื่อครบแล้วก็ให้กดปุ่ม [บันทึกผลคะแนน]
7.7 เมื่อกลับมาที่หน้าต่างรายชื่อลูกศิษย์ทีทำแบบทดสอบ ก็ให้คลิกเลือกลูกศิษย์คนต่อไปจนกว่าจะหมด

8.ช่วยแก้ปัญหาการใช้งานของลูกศิษย์
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์บางคนก็คือ การล็อกอินเข้าโปรแกรมยูบุ้คส์ไม่ได้ เนื่องจากพิมพ์ไอดีผิด จำระหัสผ่านไม่ได้ หรือล็อกอินด้วยเฟสบุ้คไอดีไม่ได้ สำหรับเรื่องนี้ครูอาจารย์สามารถช่วยเหลือลูกศิษย์ที่อยู่ในห้องเรียนหรือกลุ่มของท่านดังนี้
7.1 ไปที่เมนู [ข้อมูลลูกศิษย์]
7.2 คลิกที่ [ดูรายชื่อลูกศิษย์ตามกลุ่ม/ห้อง]
7.3 คลิกเลือกชื่อห้องหรือกลุ่ม
7.4 เมื่อเข้าสู่หน้าต่างรายชื่อลูกศิษย์ ให้คลิกที่ปุ่ม [>] ซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของแต่ละรายชื่อ เพื่อดูข้องมูลเกี่ยวกับลูกศิษย์ ซึ่งจะแสดงไอดีไว้ด้วย
7.5 ในส่วนนี้ยังมีรูปภาพของลูกศิษย์ ข้อมูลเลขที่ ชื่อและนามสกุล ซึ่งท่านสามารถเข้าไปแก้ไขได้
7.6 หากลูกศิษย์ของท่านลืมรหัสผ่าน ก็ให้คลิกที่ปุ่ม [รีเซ็ทรหัสผ่าน(กรณีที่ลืม)] หลังจากนั้นจะมีข้อความบอกรหัสผ่านชั่วคราว ให้ท่านจดหรือบอกแก่ลูกศิษย์ของท่านเพื่อใช้ล็อกอิน อย่าลืมบอกให้เขาเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าโปรแกรมได้แล้ว โดยไปที่เมนูส่วนตัว
7.7 หากลูกศิษย์คนไหนเข้ามาผิดห้อง ท่านสามารถเอาชื่อออกได้โดยคลิกที่ปุ่ม [ย้ายออกจากห้องนี้]
7.8 ในส่วนนี้ยังมีแบบฟอร์มสำหรับการติดต่อสื่อสารกับลูกศิษย์ให้ด้วยโดยคลิกที่ปุ่ม [ส่งข้อความติดต่อ]